Požiarnícka 2, 931 01 Šamorín | 931 01 Somorja, Tűzoltó utca 2.

SK
HU
Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín
Önkéntes Tűzoltó Testület Somorja